Χρηματοκιβώτια EL ALP

Mε ψηφιακό κωδικό

  • Ψηφιακός κωδικός 4 έως 10 ψηφίων
  • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας με ηχητικό σήμα
  • Κλειδί εκτάκτου ανάγκης (στο μοντέλο ALP)
  • Πάχος πόρτας 6mm
  • Πάχος περιμέτρου 2,5mm
  •  Αυτόματο κλείδωμα μετά από 3 λάθος προσπάθειες

 


Επιστροφή