Επικοινωνία26ης Οκτωβρίου 12
Έναντι δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 566 566

email: info@kleidi-24.gr