Πυρασφαλή Χρηματοκιβώτια

Χρηματοκιβώτια Fire Proof box

 

  • Τα μεγέθη 2011, 2017, 2037 προσφέρουν προστασία εγγράφων από φωτιά ενώ το 2040D προσφέρει επιπλέον αντιμαγνητική προστασία

 

  • Προστασία από την φωτιά για 30 min έως 60 min (για το 2040D)

  • Αντιπυρικές τσιμούχες διαστολής

  • Τα τρία πρώτα μοντέλα στο τεστ UL30 με εξωτερική θερμοκρασία 840° C ανέπτυξαν εσωτερική θερμοκρασία 175° C, χαμηλότερη των 232,7° C στην οποία καίγεται το χαρτί

  •  

    Στο τεστ UL60 για το 2040D με εξωτερική θερμοκρασία 840° C προκύπτει εσωτερική θερμοκρασία 51,6° C, για αντιμαγνητική προστασία

 

        

 


Επιστροφή