Χρηματοκιβώτια TSE 2/TSE 3 με ηλεκτρονικό κωδικό

Με ψηφιακό κωδικό

  • Ψηφιακός κωδικός 4 ψηφίων
  • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας με ηχητικό σήμα
  • Κλειδί εκτάκτου ανάγκης
  •  Αυτόματο κλείδωμα μετά από 3 λάθος προσπάθειες


Επιστροφή