Χρηματοκιβώτια TSE 0H

Με ψηφιακό κωδικό

  • Ψηφιακός κωδικός με κωδικό master
  • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας με ηχητικό σήμα
  • Κλειδί εκτάκτου ανάγκης
  • Πάχος πόρτας 4mm
  •  Πάχος περιμέτρου 2mm

 


Επιστροφή