Χρηματοκιβώτια ADC

Με ψηφιακό κωδικό και κάρτα

  • Ψηφιακός κωδικός με 6 ψηφία με κωδικό master
  • Λειτουργία με την κάρτα κλειδαριάς ή πιστωτική
  • Κλειδί εκτάκτου ανάγκης
  • Πάχος πόρτας 6mm
  • Πάχος περιμέτρου 2,5mm
  •  Ανάκληση τελευταίων 100 ανοιγμάτων με εμφάνιση στην οθόνη

 


Επιστροφή