Αντικατάσταση πίνακα

Αντικατάσταση παλαιού πίνακα απλής συχνότητας, με νέο κυλιόμενης συχνότητας, για μέγιστη ασφάλεια


Επιστροφή